Domov | História

História kostola - A templom története

Kostol v Eliašovciach, z druhej polovice 15. storočia, zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi, je jednou z významných pamiatok Žitného ostrova. V 18. storočí bol klasicisticky upravený. Rímskokatolícky kostol má jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. V interiéri zaujme hlavný oltár z čias okolo roku 1800 s gotickou plastikou Madony z roku 1458. V stene je epitaf prepošta Mateja Illésházyho s jeho reliéfom, ako aj epitaf Štefana Illésházyho, ktorým v roku 1838 vymrel rod po meči. Na dvore fary sa dodnes nachádza kamenná gotická krstiteľnica.