Sväté omše - Szentmiserend

                Sväté omše - Szentmiserend


Utorok- Kedd:  17,00 (Z); 18,00 (L)

Streda - Szerda:  17,00 (Z); 18,00 (L)

Štvrtok- Csütörtök : 17,00 (Z); 18,00 (L)

Piatok - Péntek:  17,00 (Z); 18,00 (L)

Sobota - Szombat:   8,00

Nedeľa - Vasárnap:   9,30 farská sv. omša za veriacich

 

Poznámka: (Z) zimné obdobie: 1.10. - 30.4.

                  (L) letné obdobie:   1.5. - 30.9

Každý štvrtok 30 min. pred svätou omšou je adorácia k Najsvätejšej Sviatosti a modlitba posvätného ruženca

Každú nedeľu od 9,00 je spoločná modlitba posvätného ruženca

Každý prvý piatok je po svätej omši adorácia spojená s modlitbou litánií k Božskému Srdcu

Každú poslednú stredu je svätá omša v Latinskom jazyku

Každú prvú sobotu je Fatimská sobota: začína 7,45 modlitba posvätného ruženca, litánie; sv. omša začína o 8,20

Každú prvú nedeľu je slávnostná svätá omša s procesiou, incenzom, vo sv. omši je asperges.

V pôstnom období je v piatok o 17,25 a v nedeľu o 15,00 Pobožnosť krížovej cesty

V mesiaci máj je pred každou svätou omšou Májová pobožnosť k Panne Márii

V mesiaci október je pred každou svätou omšou spoločná modlitba posvätného ruženca

TOPlist