Domov | Sviatosti

Sviatosť birmovania - A bérmálás szentsége

Sviatosť birmovania v našej farnosti sme mali 5. júna 2011, kedy prijalo sviatosť birmovania 32 kandidátov.

 

Najbližšia príprava na birmovku začne v septembri 2012 s tým, že sviatosť birmovania sa bude vysluhovať pravdepodobne po ročnej príprave (po osvedčení kandidátov).

Preto prosíme záujemcov starších ako 13 rokov (7. ročník), aby si do 1. septembra 2012 osobne podali prihlášku v kancelárii farského úradu. Prihlášku dostanú na fare alebo taktiež na farskej stránke (možnosť stiahnuť vo formáte pdf).

Birmovanci musia spolu s prihláškou odovzdať aj svoj krstný list (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

 Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania:


KANDIDÁT NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA
1. Musí byť pokrstený, ale nepobirmovaný.
2. Musí byť v stave milosti, vhodne poučený a schopný obnoviť krstné sľuby.

BIRMOVNÝ RODIČ
- Birmovný rodič má spĺňať podmienky platné pre krstných rodičov.
- Každý birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti, súvisiace s touto sviatosťou.
- Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)

1285 Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. 

zobraziť celéI. Birmovanie v ekonómii spásy 

zobraziť celéII. Znaky a obrad birmovania 

zobraziť celéIII. Účinky birmovania 

zobraziť celéIV. Kto môže prijať túto sviatosť? 

zobraziť celéV. Vysluhovateľ birmovania 

zobraziť celéZhrnutie 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
2. cikkely - A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE