Domov | Sviatosti

Sviatosť pomazania chorých - A betegek kenete

Sviatosť pomazania chorých sa v našej farnosti vysluhuje dva krát do roka počas tzv. veľkého spovedania. Pred vianocami v sobotu pred 4. adventnou nedeľou a v sobotu pred Kvetnou nedeľou 10,00 - 12,00.(o 11,00 je svätá omša spojená s vysluhovaním pomazania chorých, ktorí sú na svätej omši).

Okrem toho kedykoľvek podľa dohody, pri zhoršení stavu, pri smrteľnej chorobe. V Súrnych prípadoch kedykoľvek na zavolanie 24 hodín denne. Nemajte strach volať kňaza ku chorému. Veľmi to potrebuje. Strach nie je na mieste!!!

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)

1499 „Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“ 

zobraziť celéI. Základy tejto sviatosti v ekonómii spásy 

zobraziť celéII. Kto prijíma a kto vysluhuje túto sviatosť? 

zobraziť celéIII. Ako sa slávi táto sviatosť? 

zobraziť celéIV. Účinky slávenia tejto sviatosti 

zobraziť celéV. Viatikum, posledná sviatosť kresťana 

zobraziť celéZhrnutie 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
5. cikkely - A BETEGEK KENETE