Domov | Sviatosti

Sviatosť zmierenia - A bűnbánat szentsége

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) sa v našom kostole vysluhuje pred každou svätou omšou, na požiadanie aj po nej, alebo podľa dohody v iný čas.

Dva krát do roka je tzv. veľké spovedanie. Pred vianocami v sobotu pred 4. adventnou nedeľou a v sobotu pred Kvetnou nedeľou 10,00 - 12,00.(o 11,00 je svätá omša spojená s vysluhovaním pomazania chorých, ktorí sú na svätej omši).

Okrem toho je možnosť sviatosti zmierenia v súrnych prípadoch kedykoľvek 24 hodín denne.


SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)

1422 „Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia,(980) dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ 

zobraziť celéI. Ako sa volá táto sviatosť? 

zobraziť celéII. Prečo sviatosť zmierenia po krste? 

zobraziť celéIII. Obrátenie pokrstených 

zobraziť celéIV. Vnútorné pokánie 

zobraziť celéV. Rozličné formy pokánia v kresťanskom živote 

zobraziť celéVI. Sviatosť pokánia a zmierenia 

zobraziť celéVII. Úkony kajúcnika 

zobraziť celéVIII. Vysluhovateľ tejto sviatosti 

zobraziť celéIX. Účinky sviatosti pokánia 

zobraziť celéX. Odpustky 

zobraziť celéXI. Slávenie sviatosti pokánia 

zobraziť celéZhrnutie 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
4. cikkely - A BŰNBÁNAT ÉS A KIENGESZTELŐDÉS SZENTSÉGE